Vi söker en alkohol- och drogterapeut med behandlingsansvar

Som drogterapeut skall du kunna skapa en trygg miljö för ungdomarna genom en strukturerad och meningsfull vardag. Du kommer utifrån aktuella behandlingsmetoder och modeller arbeta för att skapa motivation till förändring och att ungdomen/klienten ska utveckla sin förmåga att hantera svårigheter utifrån nya strategier. Arbetssätt och metoder kommer att anpassas individuellt utifrån den enskilde individens förutsättningar och behov.

I arbetet som drogterapeut kommer du bland annat vara med i lämplighetsbedömningen samt matcha klienter för verksamheten. I övrigt ingår det journalföring, skriva genomförandeplaner, månadsrapporter och ha en tät kontakt med vårdgivare, vårdnadshavare och/eller andra myndigheter.

Vi söker Dig som kan och vill arbeta både självständigt och i team för att tillsammans med dina arbetskamrater skapa trygghet och struktur för de placerade ungdomarna. Vi söker Dig som kan använda din kompetens och erfarenhet på ett självständigt och målinriktat sätt. Du drivs av ett starkt engagemang för målgruppen och är som person flexibel och trygg samt har förmågan att anpassa dig. Du har en mycket god förmåga att skapa professionella och trygga relationer där du samtidigt kan stå kvar i eventuella konflikter och sätta gränser.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för den som erbjuds anställning.
B-Körkort är ett krav.
Relevant högskoleutbildning alternativt YH utbildning och du har erfarenhet av vård och omsorgsarbete samt av aktuell målgrupp.

Målgrupp
Pojkar och flickor från 15 år i olika boendeformer som har en begynnande drogproblematik och kriminalitet, diagnoser samt psykosocial beteendeproblematik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.