Om oss

Att bedriva ett kvalitativt behandlingsarbete är en självklarhet men det är inte lika självklart att detta görs med engagemang, glädje, intresse, inlevelse och lust. Därför är det viktigt att vården bedrivs på ett aktivt sätt. Att man ständigt finner sina uppgifter som intressanta och arbetsmiljön tillfredsställande tror vi även resulterar i ett aktivt engagemang. Därför ska vi inte bara bedriva ett kvalitativ vård- och behandlingsarbete utan ett aktivt sådant med stort humankapital och engagemang. Därav namnet Aktiv Vård

Lång erfarenhet av arbete både inom statlig och privat regi

Välstrukturerad och effektiv organisation

Delaktig och inkluderande företagskultur

Lösningsfokuserad, flexibel och måldrivande

0704 15 14 56

Alltid tillgänglig

Aktiv Vård är ett aktiebolag som ägs av parter med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Vi har sedan många år funnits inom Stockholms län och har IVO tillstånd för varje tillståndspliktig enhet och målgrupp. Vi har en personalansvarig som ansvarar för de anställdas frågor och kollektivavtalen vi är anslutna till. Vi har en ekonomiavdelning bestående av en mångårig erfaren verksamhetskontroll som sköter de administrativa uppgifterna och vi har även en fastighetsskötare som underhåller drift, skötsel, trädgård, renovering m.m. av våra fastigheter och lägenheter. I dagsläget har vi ramavtal med över 200 kommuner och främst inom Stockholms- närstående län. Aktiv Vård är medlem i Vårdföretagarna vilket innebär att vi är kollektivanslutna och har kollektivavtalade försäkringar.

Vår verksamhetsidé att bedriva ett aktivt integrations- och behandlingsarbete och arbeta individ- och relationsinriktat i verklighetens vardag. Vården styrs av god kvalitet och kontinuitet som möjliggör trygghet, delaktighet och en ökad tillit till vuxna. Målet med vårt arbete är att individen skall uppnå självständighet och oberoende vad gäller försörjning och boende.

Individerna ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare samt att de fått gott stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. De placerade, närstående, placerande myndighet, arbetsplatser och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

'