Vi blir Aktiv Vård

Steget Vidare Öst byter namn till Aktiv Vård. Som ett naturligt led i vårt starka engagemang och professionella behandlingsarbete byter vi namn till Aktiv Vård. Vi anser att detta namn är mer lämplig och reflekterar våra arbetsinsatser vi dagligen utför.

Leave a Reply

Your email address will not be published.