Kick Off

Den 14 mars håller vi vår årliga Kick Off. Vi kommer att träffas på Mall of Scandinavia där dagen fylls med föreläsning kring drogmissbruk, presentation av nya hemsidan och namnet, paneldiskussioner om vårt arbete idag och framtiden m.m. Vi avslutar sedan med en gemensam måltid och ser fram emot CH league mötet mellan Messi och Chelsea.