Covid-19 placeringar

Vi vill informera samtliga inom socialtjänsten att vi kan ta emot individer med Covid-19 symptom. Det kan gälla individen själv eller vars föräldrar/närstående som uppvisar sjukdomssymptom. Vi kan erbjuda boende i form av lägenheter eller HVB-hem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.