Allt fler flickor behandlas för ångestsyndrom

Andelen barn och unga vuxna som fått vård för psykiatriska tillstånd har fördubblats under åren 2006–2018, rapporterar TT.

Flickor i åldern 10–17 år med depressioner eller ångest sticker ut, med en tydlig ökning av nya fall, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

– Det handlar inte bara om barn som befinner sig i en psykosocial eller socioekonomiskt besvärlig situation, säger Peter Salmi, utredare på myndigheten.

Ökningstakten verkar dock vara på väg att plana ut, men det måste göras uppföljningar innan Socialstyrelsen kan slå fast att det är en trend som håller i sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.