Kontaktperson

Vi erbjuder socialtjänsten kontaktpersoner som kan vara behjälpliga med olika uppdrag. Uppdragens omfattning och innehåll görs tillsammans med socialtjänsten och den berörda brukaren. Våra kontaktpersoner har bred och mångårig erfarenhet med arbete av olika målgrupper och har varierande språk- och kulturkompetens. Majoriteten har adekvat högskoleutbildning och övriga  eftergymnasial utbildning.

Lyssna & Coacha för att skapa ett meningsfullt liv

Bidra med introduktion till sysselsättning

Upparbetade kontakter inom närings- och föreningslivet

Stöttande och behjälplig i skolarbetet

0704 15 14 56

Alltid tillgänglig

Kontaktpersonerna ska därmed vara behjälpliga med att hjälpa sina brukare till en fungerande vardag, skola, arbete och praktik. I vardagslivet jobbar kontaktpersonerna mycket med ADL-träning där boendeträning och socialträning ligger i fokus. När det gäller skola så är kontaktpersonen behjälplig med kontakter i skolan såsom studievägledare och lärare i syfte för att vara stöttande och behjälplig i skolarbetet. För arbete och praktik har vi inom vår verksamhet upparbetade kontakter inom närings- och föreningslivet (idrott och ideella) som är beredda att ta ett socialt ansvarstagande.

Gemensamt för samtliga nämnda sysselsättningar är att arbetsledarna/handledarna på respektive plats är införstådda och förmår att sätta sig in i de svårigheter som psykiska problem kan innebära och anpassa arbetsuppgifterna samt tiden till individens förmåga i just den stunden.

Sammanfattningsvis är våra kontaktpersoners uppgift att:

  • Vara god vän och medmänniska.
  • Ge stöd och råd vid behov.
  • Hjälpa till att bryta destruktiva livsmönster.
  • Hjälpa till att bryta isolering.
  • Ge samvaro och motivera till fritidsaktiviteter.
  • Hjälpa till vid personliga angelägenheter.
  • Motivera till sysselsättning.
  • Ha fokus på uppdraget.
'