HVB Amazonas

HVB Amazonas är ett stort nyrenoverad hus på 330 kvm med öppna ytor och en stor trädgård. Rummen är rymliga och grundmöblerade. Amazonas ligger i ett lugnt villaområde i hjärtat av Södertälje och erbjuder en trygg och lugn miljö med närhet till grönområden. Området har väldigt goda kommunikationsmöjligheter till skola, sjukvård och övriga faciliteter.

Inriktningen på HVB Amazonas är att erbjuda ett tryggt boende med platser för 8 individer från 15 till och med 19 år. Vi tar emot individer som kommer från eller riskerar att hamna i destruktiva miljöer. Deras sociala sammanhang har i många år varit destruktiv och dysfunktionell som har resulterat i en psykosocial problematik. Till dessa individer erbjuder vi en trygg och stabil familjelik tillvaro med vuxna förebilder. Vi erbjuder behandling, stöd och omsorg samt socialfärdighetsträning. Socialfärdighetsträning i form av att lära sig laga mat, ha en meningsfull sysselsättning, lära sig att ta ett ansvar för sig samt ha en fungerande skolgång. Vi jobbar utifrån ungdomens behov och resurser som får stöd i att utvecklas till en självständig ung vuxen och så småningom sköta ett eget hushåll med egen lägenhet.

Boendet är bemannad med personal dygnet runt. Personalen har bred och lång erfarenhet samt efterfrågad och lämplig utbildning motsvarande de krav och behov som krävs för att arbeta med målgruppen. Insatserna följer den gemensamt upprättade genomförandeplanen.

Kontakt

Rachel Andersson

0707 16 98 26

rachel.andersson@aktivvard.se