Familjehem

Våra familjehem har kunskap och resurser att ta emot barn och ungdomar med olika behov. Vi har familjehem med både svensk och annan etnicitet där språklig-, kulturell- och känslomässig kompetens finns. Alla våra familjehem har genomgått både en grundutbildning och vidareutbildningar inom området. Vi kan erbjuda tre familjehems-alternativ:

  • Konsulentstödd familjehemsvård
  • Förstärkt familjehemsvård
  • Jourfamiljehemsvård

Hög matchningsträffsäkerhet

Våra familjehem står för värme och trygghet och förutsägbarhet

Trygg tillvaro - daglig omsorg - bra uppväxt

Ge stöd i kontakten med familj och vänner

0704 15 14 56

Alltid tillgänglig

Familjehemskonsulenterna handleder, stöttar och avlastar familjehemmen i deras uppdrag. Konsulenterna har ständigt jour och ger råd och handledning utifrån anpassat och överenskommet behov. Vi utreder familjehemmen genom djupintervjuer med betoning på anknytnings, mentaliserings-och affektteori och känslomässig tillgänglighet. Inför utredningen används också socialstyrelsens bedömningsinstrument samt inventering och kontroll av nödvändiga register såsom polisregistret, socialtjänstregistret m.fl.

'