Familjehem

Våra familjehem har kunskap och resurser att ta emot barn och ungdomar med olika behov. Vi har familjehem med både svensk och annan etnicitet där språklig-, kulturell- och känslomässig kompetens finns. Alla våra familjehem har genomgått både en grundutbildning och vidareutbildningar inom området. Organisationen har lång erfarenhet av barn med migrationsrelaterade stressymptom. Så långt det är möjligt och lämpligt matchar vi familjehemmet efter den placerades resurser, behov, språk, kultur och religion. Då vi har en hög matchningsträffsäkerhet till det specifika familjehemmet resulterar det i få sammanbrott. Aktivvård kan erbjuda tre familjehemsalternativ:

 • Konsulentstödd familjehemsvård
 • Förstärkt familjehemsvård
 • Jourfamiljehemsvård

 

Familjehemskonsulenterna handleder, stöttar och avlastar familjehemmen i deras uppdrag. Familjehemskonsulenterna har ständigt jour och ger råd och handledning utifrån anpassad och överenskommen behov. Utöver handledning anordnar vi även utbildningsdagar för familjehemmen i bland annat ”Ett hem att växa i” som är en grundutbildning för jour- och familjehem framtaget av Socialstyrelsen. Aktivvård utreder familjehemmen genom djupintervjuer med betoning på anknytnings, mentaliserings-och affektteori och känslomässig tillgänglighet. Inför utredningen används också socialstyrelsens bedömningsinstrument samt inventering och kontroll av nödvändiga register såsom polisregistret, socialtjänstregistret m.fl. Våra familjehem har alltid som mål att nå hela vägen fram så att individen kan och vågar ta ytterligare viktiga steg i livet.

Aktivvård erbjuder också, förutom familjehemsvård, en välutvecklad vårdkedja från behandlingsinsatser till öppenvårdsinsatser. Vi har ett stort antal lägenheter där öppenvård bedrivs individuellt och särskilt anpassat till utslussning av familjehemsplacerade ungdomar/unga vuxna.

Utöver det stöd vi ger de placerade ungdomarna i familjehemmen finns även tillgång till psykolog för utredning och terapeutiska samtal att tillgå samt att använda övriga resurser inom Aktivvård såsom ART, MI, KBT mm. Allt vårt arbete bygger på evidensbaserat eklektiskt förhållningssätt. Vi ser individens resurser och behov för att anpassa vården så att det främjar målet att stärka barnet/ungdomens självständighet och identitet. Vi har alltid barnets behov i centrum i enlighet med uppdraget. Våra familjehem står för värme och trygghet och förutsägbarhet. Respekt och tillit är viktiga hörnstenar i vårt arbete.

Kontakt

Rachel Andersson

0707 16 98 26

rachel.andersson@aktivvard.se

Är ni intresserade av att bli familjehem, Vänligen fyll i ansökan nedan:

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn(obligatorisk)

  Mail(obligatorisk)

  Telefon(obligatorisk)

  Meddelande