En glad Omar

Under min vistelse på HVB Rhen så har jag börjat se livet ur ett annat perspektiv

Omar kom till HVB Rhen i februari 2018 och placerades med missbruksproblematik och hotbild. Målet var att han skulle bli drogfri, ha goda relationer till vuxna, förbättra sin fysiska och psykiska hälsa och finna en en sysselsättning. självständig samt Under tiden på Rhen har han blivit fri från missbruk och hotbilden försvunnit. Han har förbättrat sitt språk och även fått anställning. Omar beskriver det med sina egna ord sin vistelse på Rhen som följande:

”Under min vistelse på Rhen så har jag börjat se livet ur ett annat perspektiv. Personalen och stöttningen samt tryggheten från boendet fick mig att få tillit och förtroende till vuxna och fick hopp om framtiden. Personalen gav mig energi och lärde mig att ta ansvar och vad det innebar. De hade stor kompetens i behandlingen utav min problematik. Jag har bott på andra hem men HVB Rhen har känts som hemma tack vare sin miljö med familjehemsliknande förhållande. Trots en hotbild på mig så kände jag mig säker på hemmet. Jag misskötte min kost tidigare men fick lära mig att äta en näringsrik och varierande kost vilket fick mitt mående att förbättras. Vi hade ett flertal aktiviteter både individuellt och gemensamt. En av de roligaste aktiviteterna var på VREX, en virtual reality aktivitet. Hemmet lärde oss att sköta ett hushåll för att senare kunna klara oss själva i eget boende. Personalen har varit även behjälplig i min arbetssökande. Min favoritfotbollsspelare är Ronaldo.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.