Covid-19

Vi vill informera samtliga inom socialtjänsten att vi kan ta emot individer med Covid-19 symptom. Det kan gälla individen själv eller vars föräldrar/närstående som uppvisar sjukdomssymptom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.