0704 15 14 56 info@aktivvard.se
Botkyrka + Avhopparverksamhet = Aktiv Vård

Botkyrka + Avhopparverksamhet = Aktiv Vård

Aktiv Vård tilldelas ramavtal av Botkyrka kommun för avhopparverksamhet. Uppdraget avser avhopparverksamhet som insats till personersom vill lämna kriminella miljöer och grupperingar. Insatsen ska anpassas efter den enskildes behov. Målgruppen är personer från 18 år...
'