Botkyrka + Avhopparverksamhet = Aktiv Vård

May 18, 2023

Aktiv Vård tilldelas ramavtal av Botkyrka kommun för avhopparverksamhet. Uppdraget avser avhopparverksamhet som insats till personersom vill lämna kriminella miljöer och grupperingar. Insatsen ska anpassas efter den enskildes behov. Målgruppen är personer från 18 år och verksamhet som lämnar anbud ska kunna ta emot både män och kvinnor.

'