Bakgrund

Att bedriva ett kvalitativt behandlingsarbete är en självklarhet men det är inte lika självklart att detta görs med engagemang, glädje, intresse, inlevelse och lust. Därför är det viktigt att vården bedrivs på ett aktivt sätt. Att man ständigt finner sina uppgifter som intressanta och arbetsmiljön tillfredsställande tror vi även resulterar i ett aktivt engagemang. Därför ska vi inte bara bedriva ett kvalitativ vård- och behandlingsarbete utan ett aktivt sådant med stort humankapital och engagemang. Därav namnet Aktiv Vård

Aktiv Vård är ett aktiebolag som ägs av parter med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg. Vi har sedan många år funnits inom Stockholms län. Vi har en VD, verksamhetschef och enhetschefer för varje tillståndspliktig enhet och målgrupp. I varje enhet finns två kontaktpersoner per placering. Vi har en personalansvarig som ansvarar för de anställdas frågor och kollektivavtalen vi är anslutna till. Vi har en ekonomiavdelning bestående av en mångårig erfaren verksamhetscontroller som sköter de administrativa uppgifterna och vi har även en fastighetsskötare som underhåller drift, skötsel, trädgård, renovering m.m. av våra fastigheter och lägenheter. I dagsläget har vi ramavtal med ca 35 kommuner och stadsdelar inom Stockholms län och närstående län. Vi finns med i Stockholm Stads Vårdgivarkatalog. Aktiv Vård är medlem i Vårdföretagarna som är den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare. Detta innebär att vi är kollektivanslutna och har kollektivavtalade försäkringar.

  • Affärsidé

    Vår affärsidé bygger på ett aktivt åtagande att bedriva behandlings- och integrationsarbete i vardagen.

  • Mål

    Målet med vårt arbete är att individen skall uppnå självständighet och oberoende vad gäller försörjning och boende.

  • Vision

    Genom ett aktivt engagemang i olika sammanhang ska vi vara delaktiga och medhjälpande i branschens utveckling och bidra till en färgrik resa.