0704 15 14 56 info@aktivvard.se

Aktiv Vård har blivit tilldelad ramavtal med Huddinge kommun

May 7, 2023

Aktiv Vård har blivit tilldelad ramavtal med Huddinge kommun gällande avhopparverksamhet. 

'